Anvendelse

Maskinen anvendes til mindre grave- og planeropgaver, fortrinsvis udendørs. Indendørs kun ved etablering af nødvendig ventillation.

Maskinen kan forsynes med udstyr som:

- Graveskovle i forskellige udformninger

- Hydraulisk hammer

- Jordbor og andet specialudstyr

Maskinen må kun anvendes som løfteredskab i forbindelse med graveopgaver, som f.eks rørlægning.

Sikkerhedsregler

- Føreren af denne maskine skal være fyldt 18 år, have gyldigt kørekort og må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer.

- Føreren skal have læst og sat sig ind i den med maskinen udleverede instruktionsbog og være fuldt instrueret i maskinens brug, dens betjeningshåndtag og dens belastning.

- Under arbejdet med maskinen, skal føreren sidde i sædet, som skal være indstillet til ham. Føreren bør være fastspændt med sikkerhedssele.

- Maskinen må kun arbejde når der ikke er personer inden for

en sikkerhedsafstand på dens arbejdsradius + 2 m. Hvis arbejdet kræver at personer opholder sig inden for dette område, skal de opholde sig inden for førerens synsfelt, så det er muligt at opnå øjenkontakt. Sådanne personer skal minimum være iført sikkerhedshjelm, høreværn og sikkerhedsfodtøj.

- Ved dårligt udsyn skal arbejdet med maskinen stoppes.

- Respekter sikkerhedsafstanden til EL-ledninger og -kabler.

- Forcer aldrig en skråning på tværs af hældningen. Der er risiko for væltning.

Transport og læsning

Vægt: 1890 Kg.

Længde: 3656 mm. Bredde: 1002mm. Højde:2360mm

Anvend solide læsseramper fastgjort til transpotredskabet og læs fra plant fast underlag.

Fastgør maskinen med kæder eller remme til transportvognen.

Ved læsning med kran, brug løfteøjer på bom og dozerblad.

Dimensioner: 366 cm X 236 cm X 101 cm

Drivmidler

Brændstof: Diesel (NB! Farvet diesel er kun for landbrug)

Hydrulikolie: JCB Special Hydraulic Fluid 46

Motorolie: JCB 10W/30 Multigrade CC/SF

Start/kørsel af maskinen

Før motoren startes, skal maskinen inspiceres for evt. olie- og vandlækager, løse bolte og møtrikker og andre fejl.

Sving venstre konsolarm ned i arbejdsstilling og sæt gashåndtaget i midterstilling.

Sæt nøglen i tændingslåsen og drej den til positionen "Forvarmning".

Når kontrollampen for forvarmning slukkes drejes nøglen til position "Start".

Så snart motoren går i gang slippes nøglen. Kontroller at alle advarselslamper er slukket.

Lad motoren gå i nogle få minutter i tomgang inden der arbejdes med maskinen, for at varme motoren og hydraulikolien op.

Stop af maskinen

Parker maskinen på en jævn overflade og sænk skovlen og dozerbladet til jorden.

Lad motoren afkøle i tomgang i ca. 5 minutter.

Drej nøglen til position "Off" og tag den ud af låsen.

Efterlad altid maskinen aflåst og med lukkede ruder.

Vedligeholdelse

Daglig Kontrol af motorolie, hydraulikolie og kølervæske. Kontroller for lækager.

Daglig smøring af graveudstyr og den øvrige maskine.

Kontroller betjeningsorganernes funktion, arbejdsbelysning og kontrollamper.

Højtryksrenser må anvendes til rengøring, men strålen må ikke rettes direkte mod varme maskindele, lejer og pakdåser samt elektriske komponenter.

Følg instruktionsbogens vedligeholdelsesvejledning for valg af olier, væsker og smørmidler samt for andre vedligeholdelsesarbejder.

Brug værnemidler mod skadelig påvirkning af brændstof, smøremidler og andre væsker.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 2060 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: iso 2631-1-1:1997
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
1,02 m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
115 minutter
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.