Anvendelse

Hydraulisk gravemaskine til gravearbejde.

Sikkerhedsregler

Brug gelænder & trin.

Indstil førersædet, spænd sikkerhedsselen.

Betjen kun maskinen fra førersædet.

Undgå passagerer på maskinen.

Undersøg arbejdsområdet i forvejen.

Hold personer væk fra arbejdsområdet.

Anbring aldrig skovlen over personer.

Undgå undergravning.

Foretag aldrig undergravning af en skrænt.

Undgå højspændingsledninger.

Udfør ikke løftearbejde.

Stop motoren før der tankes op, tank op udendørs.

Følg i øvrigt nøje brugervejledningen der følger maskinen

Transport og læsning

Kør frem med fronttilbehør pegende fremad. Maskinens midte skal være over lastbilens midte.

Kør langsomt maskinen op på rampen. Lad skovlen hvile på lastbilen før maskinen vælter fremad over lastbilen. Hæv skovlen en smule, hold armen sammenbøjet og drej langsomt overkonstruktionen 180 grader. Sænk skovlen ned på blokke, sluk maskinen, fjern nøglen og bevæg kontrolhåndtagene indtil det hydrauliske tryk i cylindrene frigøres.

Start/kørsel af maskinen

Drej nøglen om på ON, hvis det er koldt lyser indikatoren for forvarmning.

Træk håndtaget til styring af motorhastigheden halvt tilbage.

Drej nøglen om på START, når indikatoren for forvarmning slukkes.

Stop af maskinen

Parker maskinen på en jævn overflade.

Sænk skovlen og bladet til jorden.

Lad motoren køre i lav tomgang uden belastning i 5 minutter.

Drej nøglen om på OFF for at stoppe motoren.

Træk håndtaget til afbrydelse af styrekredsløbet op for at fastlåse motorerne i neutral position.

Vedligeholdelse

Efterse maskinen dagligt før arbejdet begyndes:

Kontroller kølervæske, brændstof- og oliestand.

Kontroller om der er udsivninger, snoede, flossede eller beskadigede slanger eller ledninger.

Gå rundt om maskinen for at kontrollere maskinens ydre støj, varme o.s.v.

Kontroller om der mangler dele, og om der er løse dele.

Følg i øvrigt vejledningen i brugermanualen som følger maskinen.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

2000/14/CE, art. VI

LWA (dBA): 94

LPA (dBA): 77

Personlige værnemidler

Brug tætsiddende tøj og sikkerhedsudstyr der egner sig til jobbet. Sikker betjening af udstyret kræver operatørens fulde opmærksomhed. Brug ikke hovedtelefoner med radio eller musik når maskinen betjenes.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.