Anvendelse

Maskinen´s anvendelses område er anlæg af mindre bygværker, nedgravning af kabler og rør, arbejde med hydraulikhammer, anlæg af grønne anlæg olign.

Sikkerhedsregler

Maskinen´s startsystem blokeres så længe at venstre armlæn er sænket, skal hæves før start. Sænk altid dozerbladet ved tunge løft eller sving over siden. Hav altid føling med maskinen´s stabilitet, dette er en god indikation om overlast. Grav aldrig tæt på højspændingskabler og ligeledes udvis forsigtighed ved kørsel nær personer, bygninger og udgravninger.

Maskinen må IKKE benyttes til vedvarende løft, kun til placering af emner dog aldrig nær personer eller i udgravninger med personel. Brug altid godkendt løftegrej i de dertil beregnede løfteøjer/kroge på maskinen eller udstyr.Udskyd evt. undervognen ved tunge løft. Læs altid maskinens brugsvejledning før brug. Bruges maskinen uden førerhus SKAL der monteres godkendt styrtbøjle og sikkerhedssele.

Transport og læsning

Brug altid godkendte læsseramper til minimum 2 tons, hvis maskinen er udstyret med std. skovl. Se til at ramperne er sikret med splitte eller kroge for at undgå at ramperne skrider ved læsning. Ifølge transportreglerne skal maskinen og udstyr altid spændes fast i dertil egnede surringsøjer på transportredskabet.

Drivmidler

Dieselolie

Motorolie 15W 40

Hydraulikolie SAE 10W

Kølervædske CAT ELC

Start/kørsel af maskinen

Kontroller altid væske niveauer før den første daglige start. Løft venstre armlæn og start motoren, ved start med kold motor skal der forvarmes i ca. 5-10 sek. Dette gøres ved at holde nøglen i positionen hvor forvarmer symbolet lyser ( gul krølle )

Stop af maskinen

Sænk altid skovlen til jorden før motoren stoppes.

Vedligeholdelse

Der skal laves service på maskinen for hver 250 timer.

Maskinen skal smøres, dagligt/ i henhold til smøreskema på maskinen, med en CAT MPGM fedt med molybdæn eller lign.

Kontakt Enmaco Maskiner A/S

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydniveauet for

  1. 8 er:

I kabinen - ISO6396 83dB(A)

Udvendig - 2000/14/EC 96dB(A)

Vibrations niveau ISO 5349:

Arme og hænder - under

  1. 5 m/s 2
  2. 5m/s 2

Personlige værnemidler

Brug altid fodværnetøj ved brug af maskiner. Brug høreværn, især ved brug af hydrulikhammer. Vær opmærksom på omgivelser og maskinens kondition ved brug af høreværn.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.