Anvendelse

Værktøjet er beregnet til tungt mejsel- og opbrydningsarbejde.

Hvis værktøjet udstyres med passende

tilbehør, kan det også benyttes til inddrivning

og komprimering.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne

læses helt igennem og anvisningerne

overholdes, før den tages i

brug. Desuden skal de generelle

sikkerhedsforskrifter overholdes.

Få en sagkyndig person til at vise

Dem, hvordan maskinen fungerer, før den benyttes første gang.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør) ca. 27 kg.

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Værktøjsholderen skal altid være ren.

Opbrydningshammeren stopper automatisk, når

kullene skal udskiftes. Hammeren skal altid serviceres

på et autoriseret værksted.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. 2000/14/EF (1,60 m

højde, 1 m afstand) og EN 50

Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau

91 dB (A), lydeffektniveau 104 dB (A).

Brug høreværn.

Det vægtede accelerationsniveau er typisk 13 m/s

Personlige værnemidler

Brug høreværn.

Bær sikkerhedshjelm.

Brug beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker

og fastsiddende fodtøj.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.