Anvendelse

TM12 er en elektrisk mastlift beregnet til indendørs brug.

Sikkerhedsregler

Liften er ikke isoleret. Det er derfor vigtigt at holde en sikker afstand til elektrisk udstyr!

Max. last 227 kg inklusiv 2 personer.

Benyt ikke platformen som en løfteanordning eller kran.

FORDEL lasten jævnt over hele platformen.

De må ALDRIG betjene liften, førend De har inspiceret arbejdsområdets overflade for risici, som f.eks. huller, ujævnheder og affald.

Betjen KUN maskinen på overflader, der kan bære belastningen af liften.

I TILFÆLDE AF ULYKKE: tryk på NØDSTOP for at deaktivere alle funktioner.

De må ALDRIG sidde, stå eller kravle på platformens rækværk.

De må ALDRIG gå eller kravle fra platformen over på bygninger, stål- eller præfabrikerede betonelementer osv.

Fjern ALDRIG lågen eller andre dele af rækværket. Sørg altid for, at lågen er lukket og forsvarligt låst.

Fastgør ALDRIG lågen i åben position (f.eks. med strips) når platformen er hævet!

Forøg ALDRIG højden eller rækkevidden ved at placere stiger, stilladser eller andre anordninger.

GENNEMGÅ maskinen omhyggeligt for revnede sammenføjninger, løse eller manglende dele, hydrauliske lækager, løse forbindelser og beskadigede kabler og slanger før brug.

CHECK at alle mærkater er på plads og læsbare før brug.

Brug ALDRIG en maskine der er beskadiget, ikke virker ordentligt eller har beskadigede eller manglende mærkater.

HVIS ALARMEN LYDER mens platformen er hævet, STOP og sænk platformen forsigtigt. Flyt maskinen til et fast, jævnt underlagt. Ikke at tage hensyn til sikkerhedsudstyr er forbudt og udgør en fare for personerne på platformen og indenfor dens arbejdsområde.

Skift ALDRIG batteri i nærheden af gnister eller åben ild. Oplad ALDRIG batteriet nær gnister eller åben ild. Batterier, der oplades, udsender højeksplosive brintgasser.

EFTER BRUG skal maskinen sikres mod uautoriseret brug ved at dreje tændingsnøglen på off og fjerne nøglen

Transport og læsning

Kran: fastgør stropper i løfteøjerne.

Truck: løftes fra siden i gaffelhullerne.

Lastbil/trailer: Køres på plads ved egen kraft, og surres i øjerne for og bag.

Drivmidler

Elektrisk drevet 4HK motor til hydraulikpumpe, som trækker på de forreste hjul (styrehjulene)

Start/kørsel af maskinen

  1. træk alle nødstop ud.
  2. drej nøglekontakten på platform.
  3. vælg kør på omskifteren på styreboksen.
  4. tag om joysticket, tryk knappen (dødemandsknappen) bag på joysticket ind.
  5. Tryk joysticket frem eller tilbage for at få liften til at køre - jo mere joysticket bevæges, jo hurtigere kører liften. liften styres med knapperne på toppen af joysticket.
  6. drej omskifteren på løft, grip om joysticket, tryk joysticket frem for at få liften til at løfte, og tilbage for at sænke.
  7. liften kan køre med hævet platform, men med reduceret hastighed.

VÆR EKSTRA OPMÆRKSOM PÅ KØREAREALET NÅR DER KØRES MED HÆVET PLATFORM.

Stop af maskinen

  1. Lad joysticket gå i neutral.
  2. Tryk nødstoppet ind.
  3. Drej nøglekontakten til 0, og fjern nøglen.

Vedligeholdelse

kontroller dagligt væskeniveauet i batterierne - det skal være mindst 10mm over pladerne. efterfyld med destilleret vand om nødvendigt.

Sæt liften til opladning efter endt arbejde, dog max i 2 dage.

Tag liften fra ladning før brug.

Kontroller hydraulikoliestanden før brug, dette gøres med helt sænket platform. efterfyld hvis niveauet er under minimum.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.