Anvendelse

Mini serien er selvkørende elektriske sakslifte, som kan bevæge sig i alle retninger og vende rundt om eget centrum. Platformen har en udskydelig sektion, hvilket giver en stor og rummelig platform.

ARBEJDSPLATFORMEN MÅ KUN BETJENES AF UDDANNEDE PERSONER. Hav derfor altid et print af brugermanualen (PDF filen)

Producent: MaxMove AB

Sikkerhedsregler

Arbejde med en saxlift indebærer uundgåeligt visse risici, da arbejdet ofte udføres i stor højde. Risikoen er størst ved kørsel med liften med platformen i løftet position. Læs nærmere i vedhæftede bilag A om de særlige sikkerhedsforanstaltninger eller lav et print af manualen (pdf filen)

 1. Må kun anvendes indendørs af uddannet personale.
 2. Der må max være 1 personer - eller 150 kg last på platformen.
Bilag:

Transport og læsning

Totalvægt: Type 20: 466 kg, Type 27: 625 kg, Type 35: 791 kg.

Liftene må ALDRIG trækkes, bugseres eller skubbes, men skal transporteres på lastbil eller trailer.

 1. Fastgør liften ved hjælp af spændebånd, som kan fastgøres over platformen.
 2. Spænd så liften ikke kan bevæge sig.
 3. Placer stopklodser foran og bagved hjulene.

Se nærmere i vedhæftede bilag B om transport og læsning og opbevaring.

Bilag:

Drivmidler

Drivhjulene drives hvert af en 24 v elmotor med en batterikapacitet på 2x75 Ah. Batterierne oplades i en 10A oplader. [se nærmere i manualen side 15 og 27]

Start/kørsel af maskinen

 1. Fjern evt. netkabel fra opladeren. 2) Slå hovedafbryderen til 3) Sæt nøglen i manøvreboksens lås. 4) Vælg den ønskede bevæglese på manøvreboksen - se side 21 i manualen 5) Før gashåndtaget fremad/tilbage for at starte den valgte position.

Stop af maskinen

 1. Slip gashåndtaget så det går tilbage til hvileposition. 2) Drej nøglen på manøvreboksen. 3) Fjern nøglen fra låsen. 4) Slå hovedafbryderen fra.

Vedligeholdelse

Dagligt tilsyn

 1. Kontroller at der ikke er nogen ydre skader på liften
 2. Kontroller at manøvreorganer og skilte ikke er beskadigede
 3. Kontroller at der ikke er lækager i hydrauliksystemet "oliepletter under liften"
 4. Kontroller at sakshøjdeføleren sidder i ret position.
 5. Prøvekør løftefunktionen og kontroller at nødstoppet fungerer.

M.h.t særlig vedligehold: se bilag C

Bilag:

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

I forbindelse med brug skal der forefindes arbejdspladsbrugsanvisning på Hydraulikolie: Shell Tellus TX32 eller lignende.

Påfyldning af Hydraulikolie

 1. Sænk platformen til laveste position
 2. Gør rent omkring påfyldningsdækslet på hydrauliktanken
 3. Tag den blå returslange fra pumpen af inden olien kan påfyldes.
 4. Skru påfyldningsdækslet af
 5. Fyld nu olie af korrekt type på op til korrekt niveau. [se manualens side 32]

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.