Anvendelse

Mini serien er selvkørende elektriske sakslifte, som kan bevæge sig i alle retninger og vende rundt om eget centrum. Platformen har en udskydelig sektion, hvilket giver en stor og rummelig platform.

ARBEJDSPLATFORMEN MÅ KUN ANVENDES INDENDØRS. Hav derfor altid et print af brugermanualen (PDF filen)

Producent: MaxMove AB

Sikkerhedsregler

Arbejde med en saxlift indebærer uundgåeligt visse risici, da arbejdet ofte udføres i stor højde. Risikoen er størst ved kørsel med liften med platformen i løftet position. Læs nærmere i vedhæftede bilag A om de særlige sikkerhedsforanstaltninger eller lav et print af manualen (pdf filen)

 1. Må kun anvendes indendørs.
 2. Der må max være 1 personer - eller 200 kg last på platformens udskydningsdel.
Bilag:

Transport og læsning

Totalvægt: Type 700: 1370 kg.

Liftene må ALDRIG trækkes, bugseres eller skubbes, men skal transporteres på lastbil eller trailer.

 1. Fastgør liften ved hjælp af spændebånd, som kan fastgøres i specielle huller ved gaffelhullerne og i fodtrinnet.
 2. Spænd så liften ikke kan bevæge sig.
 3. Placer stopklodser foran og bagved hjulene.

Se nærmere i vedhæftede bilag B om transport og læsning og opbevaring.

Bilag:

Drivmidler

Drivhjulene drives af en 24 v elmotor med en batterikapacitet på 240 Ah. Batterierne oplades i en 30A oplader i max 8 timer. [se nærmere i manualen side 13 og 21]

Start/kørsel af maskinen

 1. Fjern evt. netkabel fra opladeren. 2) Slå hovedafbryderen til 3) Sæt nøglen i manøvreboksens lås. 4) Vælg den ønskede bevæglese på manøvreboksen - se side 17 i manualen 5) Før gashåndtaget fremad/tilbage for at starte den valgte position.

Stop af maskinen

 1. Slip gashåndtaget så det går tilbage til hvileposition. 2) Drej nøglen på manøvreboksen. 3) Fjern nøglen fra låsen. 4) Slå hovedafbryderen fra.

Vedligeholdelse

Dagligt tilsyn

 1. Kontroller at der ikke er nogen ydre skader på liften
 2. Kontroller at manøvreorganer og skilte ikke er beskadigede
 3. Kontroller at der ikke er lækager i hydrauliksystemet "oliepletter under liften"
 4. Kontroller at sakshøjdeføleren sidder i ret position.
 5. Prøvekør løftefunktionen og kontroller at nødstoppet fungerer.

M.h.t særlig vedligehold: se bilag C

Bilag:

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

I forbindelse med brug skal der forefindes arbejdspladsbrugsanvisning på Hydraulikolie: Shell Tellus TX32 eller lignende.

Påfyldning af Hydraulikolie

 1. Sænk platformen til laveste position
 2. Gør rent omkring påfyldningsdækslet på hydrauliktanken
 3. Tag den blå returslange fra pumpen af inden olien kan påfyldes.
 4. Skru påfyldningsdækslet af
 5. Fyld nu olie af korrekt type på op til korrekt niveau. [se manualens side 31]

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.