Anvendelse

 1. Selvkørende Personlift.
Bilag:

Sikkerhedsregler

 1. Maskinføreren må ikke være påvirket af alkohol medicin eller lignende.
 2. Maskinføren skal være instrueret og kende alle maskinens funktioner.
 3. Maskinens løftekapacitet må aldrig overskrides.(Se belastningsskilt)
 4. Kontroler at området hvor liften anvendes er fri for forhindringer og huller i gulvet.

Vær sikker på gulvets bæreevne!

 1. Løft af last bør ske på stabilt underlag.

Transport og læsning

Maskinen fastspændes med stropper eller i surringsøjer for og bag på liftens chassis.

Dimensioner: 225 cm X 255 cm X 241 cm

Drivmidler

Batteri

Batterikapacite: 24V/180Ah

Start/kørsel af maskinen

 1. Fjern 220v ledning fra oplader.
 2. Slå hovedafbryderen til.
 3. Sæt tændingsnøgle i platform position.
 4. Vælg den ønskede position ved brug af håndtaget.
 5. På platformens betjeningsboks vælges kørsel/løft med forvalgskontakt.
 6. Ønskede bevægelse udføres med joysticket.

Stop af maskinen

 1. Platformen sænkes helt.
 2. Nøglekontakt sættes i position 0.
 3. Hovedafbryder afbrydes.
 4. Laderkabel tilsluttes stikkontakt (efter behov).

Vedligeholdelse

 1. Kontrolerer batteriets væskestand min. 1 gang ugenligt og efterfyld med demineraliseret vand (ved fuld opladet batteri)
 2. Kontrolerer hydraulikoliestanden og efterfyld evt. med HD 46 hydraulikolie.
 3. Kontrolerer at hydraulikslanger, kabler, stik rækværk og låger ikke er beskadiget og der ikke er olielækage.
 4. Service og hovedeftersyn 1. gang årligt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 2760 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.