Anvendelse

OMMELIFT 1550 EXB til personløft

Max. arbejdshøjde: 15,3 m

Max. rækkevidde: 8,5 m

Max. kurvlast: 200 kg i hele liftens arbejdsområde.

Max. tryk fra et støtteben 11 kN (1100 kp).

Bilag:

Sikkerhedsregler

 1. Liften må kun betjenes af personer over 18 år, som har modtaget instruktion i brug af liften. Brugeren skal ligeledes være bekendt med gældende sikkerhedsregler for liftdrift.
 2. Liften må kun anvendes i vindhastigheder indtil 12.5 m/sek.
 3. Liften må kun opstilles på bæredygtigt underlag. PAS PÅ!
 4. Alle støtteben skal have fast kontakt med underlaget. Trailerens hjul skal hænge frit.
 5. Ved arbejde i offentlige områder, skal der foretages fornøden afmærkning og sikring af arbejdsområdet.
 6. Ved arbejde i nærheden af spændingsførende el-forsyningsanlæg, skal lovpligtige sikkerhedsafstande overholdes! Se manual.
 7. Liften må ikke forsætligt bringes i svingninger.
 8. Brugeren skal altid være opmærksom på, at der ikke befinder sig personer inden for tårnets drejeområde - KLEMNINGSFARE!
 9. Hvis signalgiver (høj bip-lyd) aktiveres under liftdrift - kør omgående til transportstilling og kontroller opstilling!
 10. På arbejdsstedet skal der altid være personer til stede, som i en evt. nødsituation kan bringe kurven (brugeren) sikkert ned til udstigningshøjde. Se procedure for nødsænkning på liften eller i manual.
 11. Faldsikringsudstyr påbudt!

Transport og læsning

Liften skal være i transportstilling (pakket helt sammen) og hovedbommen skal være låst til chassis. NB! Hvis liften er monteret med selvtræksruller, skal disse være frakoblet før vejtransport! Aktiver håndbremse, derefter kort ventilhåndtag for frigørelse.

Højde: 1,95 m

Bredde: 1,60 m

Længde: 7,10 m

Vægt: 2000 kg

Drivmidler

Batteridrift - med mulighed for opladning under liftdrift.

Start/kørsel af maskinen

 1. Liften SKAL frakobles ethvert køretøj før opstilling. Frigør liftbommen fra transportbeslag.
 2. Aktiver hovedafbryder.
 3. Drej nøgleafbryder til stilling "støtteben" (Denne stilling bruges endvidere til liftens selvtræksenhed).
 4. Sænk støtteben med ventilhåndtag - først de forreste, derefter de bagerste (skåner støttehjul). Skift imellem forreste og bagerste til hjulene er fri (røde lamper slukker). Kontroller med libelle, at liften står vandret.
 5. Drej nøgleafbryder til stilling "liftdrift" (tårn- el. kurvbetjening). Grønt lys! Liften er klar til brug.

Stop af maskinen

 1. Kør liften til transportstilling.
 2. Lås liftbommen med transportbeslag.
 3. Drej nøgleafbryder til stilling "støtteben". Hæv støtteben - først de bagerste, derefter de forreste (skåner støttehjul) til lodret transportstilling.
 4. Drej nøgleafbryder til stilling "0".
 5. De-aktiver hovedafbryder.

Vedligeholdelse

 1. Kontroller batteriernes væsketilstand min. 1 gang ugentligt.
 2. Kontroller at hydraulikslanger, kabler, stik, rækværk og låger ikke er beskadiget, samt at der ikke er opstået lækage.
 3. Smøring i.h.t. smøreplan, anbragt ved hovedkontrolboks.
 4. Liften kan altid oplades, også under drift. Ellers oplades batterierne når muligheden forelægger, og når liften ikke er i brug.
 5. Årligt hovedeftersyn, herunder belastningsprøver, påbudt.

Leverandørens egne felter

Mere information på:

www.ommelift.dk


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.