Anvendelse

 1. Selvkørende Personlift, for max 2 personer.
Bilag:

Sikkerhedsregler

 1. Maskinføreren skal være fyldt 18 år, og må ikke være påvirket af alkohol medicin eller lignende.
 2. Maskinføren skal være instrueret og kende alle maskinens funktioner.
 3. Maskinens løftekapacitet må aldrig overskrides.(Se belastningsskilt)
 4. Kontroler at området hvor liften anvendes er fri for forhindringer og huller i gulvet.

Vær sikker på gulvets bæreevne!

 1. Løft af last bør ske på stabilt underlag.
 2. Hold altid sikker afstand til elektriske stærkstrømsledninger og -apparater i overensstemmelse med myndighedernes gældende bestemmelser og tabellen herunder.

0 til 300V undgå kontakt

300V til 50kV er sikkerhedsafstanden 3,10 mtr.

50kV til 200kV er sikkerhedsafstanden 4,60 mtr.

200kV til 350kV er sikkerhedsafstanden 6,10 mtr.

350kV til 500kV er sikkerhedsafstanden 7,65 mtr.

500kV til 750 kV er sikkerhedsafstanden 10,70 mtr.

750kV til 1000kV er sikkerhedsafstanden 13,75 mtr.

Tag højde for at såvel platformen som stærkstrømsledningerne kan bevæge sig, og pas på kraftig eller stødende vind.

Hold Dem borte fra liften hvis den berører stærkstrømsledninger med spænding. Personale på jorden eller på platformen må IKKE berøre eller betjene maskinen før der er blevet slukket for spændingen.

Benyt IKKE maskinen i tordenvejr eller storm.

 1. Ved servicearbejde skal sikkerhedskilen indsættes på saxe hy-cylinderen.
 2. Løft aldrig mere end max last.
 3. Ved arbejde med batteri/syre skal sikkerhedsbrille og syrefast gummihandsker benyttes.
 4. Brug kun liftens ind- og udstigningsanordning og kravl ingen anden steder.
 5. Udskift ikke org. batterier med andre type/model batterier. (kontravægte)

Transport og læsning

Maskinen fastspændes med stropper eller i surringsøjer for og bag på liftens chassis.

Stroppers bæreevne min. 2000 Kg.

Dimensioner: 646 cm X 195 cm X 150 cm

Drivmidler

Batteri 48v/450 Ah

Ladekabel med jordstik.

Start/kørsel af maskinen

 1. Fjern 230v ledning fra oplader.
 2. Slå hovedafbryderen til.
 3. Sæt tændingsnøgle i platform position.
 4. Vælg den ønskede position ved brug af håndtaget.
 5. På platformens betjeningsboks vælges kørsel/løft med forvalgskontakt.
 6. Ønskede bevægelse udføres med joysticket.

Stop af maskinen

 1. Platformen sænkes helt.
 2. Nøglekontakt sættes i position 0.
 3. Hovedafbryder afbrydes.
 4. Laderkabel tilsluttes stikkontakt (efter behov).

Vedligeholdelse

 1. Kontrolerer batteriets væskestand min. 1 gang ugenligt og efterfyld med demineraliseret vand (ved fuld opladet batteri)
 2. Kontrolerer hydraulikoliestanden og efterfyld evt. med HD 46 hydraulikolie.
 3. Kontrolerer at hydraulikslanger, kabler, stik rækværk og låger ikke er beskadiget og der ikke er olielækage.
 4. Service og hovedeftersyn 1. gang årligt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 7500 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik