Anvendelse

TPL 400 fra THEIS PROFI LASER-serien er en laser med en usynlig laserstråle. Efter

aktivering selvnivellerer laseren automatisk ved hjælp af servomotorer.

TPL 400 har en række nyttige funktioner, som nemt kan aktiveres på det logiske tastatur.

Alle lasere kontrolleres omhyggeligt inden levering.

Sikkerhedsregler

Hele brugsvejledningen inklusiv tekniske data og sikkerhedsanvisninger skal læses, inden

laseren tages i brug første gang.

For at sikre at laseren altid er funktionsdygtig, skal følgende anvisninger overholdes:

  1. Læg aldrig laseren i kufferten, når den er våd.
  2. Kontroller altid laserens retvisning inden brug, idet THEIS ikke hæfter for forkert indstilling.
  3. Anvisninger til håndtering af genopladeligt batteri.
  4. Laserstrålens udgangsfelt og modtagerens sensorfelt skal behandles varsomt.

I laserhuset er der indbygget en indkapslet laser klasse 3A. Når huset åbnes, kan der

derfor forekomme strålingsværdier højere end klasse

  1. Laseren må ikke rettes mod

personer.

Se ikke ind i laserstrålen.

Laserhuset indeholder ikke dele, der kræver vedligeholdelse eller justering.

Al service skal udføres på et autoriseret værksted.

Transport og læsning

Opbevar altid laseren i kufferten, hvori den er beskyttet mod snavs, vand o.lign.

Drivmidler

Strømforsyning batteri 6 V, 2,5 Ah

Driftstid ≈ 18 h

Opladningstid ≈ 10 h

Vedligeholdelse

Efterjusteringer bør kun foretages af fagfolk.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.