Anvendelse

Theis TPL 2N er en professionel rotorlaser med synlig, roterende stråle og permanent lodstråle (referencestråle). Laseren er fuldautomatisk og rettes op ved hjælp af servomotorer.

Laseren kan anvendes til såvel vandrette som lodrette afsætnings- og kontrolopgaver uden yderligere tilbehør. TPL 2N har en række nyttige funktioner, der nemt og enkelt kan aktiveres på det logiske tastatur. Som ekstra udstyr tilbyder THEIS en radio-fjernbetjening.

Alle THEIS lasere er omhyggeligt testet og kontrolleret på fabrikken.

Sikkerhedsregler

For at sikre at laseren altid er funktionsdygtig og brugsklar, skal følgende enkle forholdsregler iagttages.

  1. Læg aldrig laseren i kufferten, når den er våd efter brug.
  2. Kontroller jævnligt laserens retvisning - kontrol af måleværktøj er altid brugers ansvar.
  3. Laserens batterier skal jævnligt aktiveres (af- og oplades hver måned).
  4. Laserens ruder og modtagerens modtage-rude skal behandles varsomt og rengøres efter behov.

Transport og læsning

Opbevar altid laseren i kufferten. Hvori den er beskyttet mod snavs, vand o. lign.

Drivmidler

Strømforsyning Akku 6V; 3,0 Ah

Drifttid 18 timer

Opladningstid 3 timer.

Vedligeholdelse

Efterjustering skal altid foretages af fagfolk.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.