Anvendelse

TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået på

kompromis - hverken med hensyn til præcision eller ydeevne.

TAL Evolution er et kompakt og robust måleinstrument, der er nemt at betjene.

Alle lasere kontrolleres omhyggeligt inden levering.

Sikkerhedsregler

For at sikre at laseren altid er funktionsdygtig, skal følgende anvisninger overholdes:

  1. Læg aldrig laseren i kufferten, når den er våd.
  2. Kontroller altid laserens retvisning inden brug, idet THEIS ikke hæfter for forkert indstilling.
  3. Anvisninger til håndtering af batteriet (option).
  4. Laserstrålens udgangsfelt og modtagerens sensorfelt skal behandles varsomt.

Laseren er i overensstemmelse med EU-direktiverne 89/336/EØF Elektromagnetisk

kompatibilitet og 73/23/EØF Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse

spændingsgrænser (Lavspændingsdirektivet).

De harmoniserede normer EN 50082-1, EN 55011, EN 61010-1 og EN 60825-1 + A11 blev

anvendt til bedømmelse.

Transport og læsning

Opbevar altid laseren i kufferten, hvori den er beskyttet mod snavs, vand o.lign.

Drivmidler

Batteri (Alkaline) 4 x 1,5 V

Driftstid ca. 60 h

alternativ

Genopladeligt batteri (option) 4,8 V, 2,5 Ah

Driftstid ca. 30 h

Opladningstid ca. 14 h

Vedligeholdelse

Efterjustering bør kun foretages af fagfolk.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

I laserhuset er der indbygget en indkapslet laser klasse 3A. Når huset åbnes, kan der

derfor forekomme strålingsværdier højere end klasse

  1. Laseren må ikke rettes mod

personer.

Se ikke ind i laserstrålen.

Laserhuset indeholder ikke dele, der kræver vedligeholdelse eller justering.

Al service skal udføres på et autoriseret værksted.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.