Anvendelse

LL 500 er et enkelt, solidt og betjeningsvenligt laserinstrument velegnet til alle horisontale afsætningsopgaver. Rækkevidden

er 500 meter. Laseren er konvertibel med maskincensorer.

LL500 leveres i praktisk transportkuffert med HR 500 censor

lader og batterier.

Der ydes 2 års garanti på dette instrument.

Sikkerhedsregler

Undgå at se direkte ind i strålen.

Transport og læsning

Skal transporteres i medleverede kufferet. Må ikke udsættes for stød.

Drivmidler

4 stk. opladelige D-celler af Ni-Cd eller Ni-MH,

eller alkaliske reservebatterier.

Start/kørsel af maskinen

Opstil laseren på et treben, Sæt 0/1 knappen på 1 og laseren er tændt.

Indstil laseren på de 3 stilleskruer indtil libellen "spiller".

Lysdioden blinker såfremt laseren er ude af indstillingen.

Batteriindikator lyser når batterier skal oplades/skiftes.

Stop af maskinen

0/1 knappen sættes på 0 og laseren slukker.

Vedligeholdelse

Det er brugerens ansvar at kontrollere om laseren er korrekt indstillet.

Opbevar aldrig en våd laser i en lukket transportkasse idet der kan opstå kondens.

Laseren skal verificeres mindst 1 gang årligt.

Instrumentet er udviklet til det hårde arbejde på byggepladserne, men der bør alligevel tages de nødvendige

hensyn for optiske intrumenter.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ingen.

Personlige værnemidler

Ingen.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.