Anvendelse

LL200 er et enkelt og betjeningsvenligt laserinstrument

som anvendes til mindre typer horisontale afsætningsopgaver.

Rækkevidde 130 meter.

Laseren leveres med HR200 censor i praktisk lille transport-

kuffert.

Sikkerhedsregler

Ingen

Transport og læsning

Skal transporteres i medleverede kufferet. Må ikke udsættes for stød.

Drivmidler

1 stk alkaline D-celle.

Batterilevetid v. 23 grader celcius ca. 100 timer

Start/kørsel af maskinen

LL200 opstilles på treben.Instrumentet tændes på den røde ON/OFF knap og justeres manuelt på de 3 stilleskruer indtil libellen "spiller". Grøn lysdiode er tændt når laseren er tændt og i vandret position.

Rød lysdiode blinker når batteri er ved at være afladet og der vil herefter max. være 2 timers drift tilbage på batteriet.

Stop af maskinen

ON/OFF knap trykkes ind og laseren slukker.

Vedligeholdelse

Det er brugerens ansvar at kontrollere om laseren er korrekt indstillet.

Opbevar aldrig en våd laser i en lukket transportkasse idet der kan opstå kondens.

Laseren skal verificeres mindst 1 gang årligt.

Rengøres med en tør evt. hårdtopvredet våd klud.

instrumentet er udviklet til det hårde arbejde på byggepladserne. men der bør alligevel tages de nødvendige

hensyn for optiske instrumenter.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ingen

Personlige værnemidler

Ingen.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.