Anvendelse

LL 200 er et enkelt og betjeningsvenligt laserinstrument som

anvendes til mindre typer horisontale afsætningsopgaver.

Rækkevidde 130 meter.

Laseren leveres monteret på et integreret kuglehoved treben

stadie og HR 200 censor, alt i en praktisk kuffert klar til brug.

Sikkerhedsregler

Ingen.

Ingen.

Transport og læsning

Skal transporteres i medleverede kufferet. Må ikke udsættes for stød.

Drivmidler

1 stk. Alkaline D-celle.

batterilevetid v. 23 grader celsius ca. 100 timer.

Start/kørsel af maskinen

LL200 opstilles på det integrerede kuglehoved treben.

Instrumentet tændes på den røde ON/OFF knap og justeres

manuelt ind til libellen "spiller". Grøn lysdiode er tændt når

laseren er tændt og i vandret position.

Rød lysdiode blinker når laseren er ude af indstilling og efter 15 minutter slukkes laseren automatisk.

Rød batteriindikator blinker når batteri er ved at være afladet

og der vil herefter max. være 2 timers drift tilbage på batteriet.

Stop af maskinen

ON/OFF knappen trykkes ind og laseren slukker.

Vedligeholdelse

Det er brugerens ansvar at kontrollere om laseren er korrekt indstillet.

Opbevar aldrig en våd laser i en lukket transportkasse idet der kan opstå kondens.

Laseren skal verificeres mindst 1 gang årligt.

Rengøres med en tør evt. hårdt opvredet klud.

Instrumentet er udviklet til det hårde arbejde på byggepladserne men der bør alligevel tages de nødvendige hensyn for optiske instrumenter.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ingen.

Personlige værnemidler

Ingen.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.