Anvendelse

Fuldautomatisk 1-falds diodelaser med synlig laserstråle, variabel hastighed, indbygget Accu Guard kompensator og Safe Guard.

Laseren til entreprenøren der laver P-pladser mm, samt

lægger kloak og drænrør.

Laseren har synlig stråle og mulighed for at stoppe strålen, så retning kan gives.

Laseren er konvertibel med maskincensorer.

Leveres i kuffert med Laser Eye 1275 senor, opladelige batterier og lader.

Der ydes 2 års garanti på denne laser.

Sikkerhedsregler

-

Transport og læsning

Skal transporteres i medleverede kufferet. Må ikke udsættes for stød.

Drivmidler

4 stk D-celle NiCd opladelige batterier eller 4 stk D-celle

alkaline reservebatterier.

Start/kørsel af maskinen

  1. Indsæt opladte/alkaline batterier. Fastspænd laseren på et solidt stativ.
  2. Indtryk tænd knappen. LCD-displayet viser batteritilstanden.

Efter ca. 10 sekunder - automatisk selvnivellering og instrumentet er

klar til brug.

  1. Når laseren er nivelleret roterer den synlige laserstråle med 600 opm.

Herefter kan faldet indtastes på Plus eller Minus knappen og

laseren vil automatisk rette ind.

Stop af maskinen

Instrumentet slukker

automatisk, hvis det ikke er indstillet

i vater indenfor 30 minutter.

Vedligeholdelse

Det er brugerens ansvar at kontrollere om laseren er korrekt indstillet.

Opbevar aldrig en våd laser i en lukket transportkasse idet der kan opstå kondens.

Laseren skal verificeres mindst 1 gang årligt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ingen oplysninger


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.