Anvendelse

Fuldautomatisk laser for vandret nivellering.

automatisk stop ved rystelser.

Automatisk indstilling af 2 fald.

Opmåling og afsætning af vinkler.

Vandret og lodret styring, ved hjælp af 2 laserstråler.

100 % vandtæt.

Nøjagtighed +- 5 mm / 100 mtr.

Sikkerhedsregler

Se vedlagte betjeningsvejledning

Transport og læsning

Transporteres i medleverede kuffert.

Må ikke udsættes for stød.

Drivmidler

Opladelige batterier

Start/kørsel af maskinen

Oplad laseren

Stativ stilles op, så det står fast.

Tryk på tasten "ON/OFF"

Laseren justere sig selv ind.

Når laseren kører, udsender den en vandret stråle.

Indtast eventuel fald eller opmål/afsæt vinkler.

Arbejdet kan begynde

Stop af maskinen

Tryk på tasten "ON/OFF"

Laseren ilægges kuffert

Bemærk! Laseren skal være tør, idet der ellers kan opstå kondens.

Vedligeholdelse

Det er altid brugerens ansvar, at kontrollere og sikre sig, at instrumentet er justeret korrekt inden brug.

Til rensning benyttes blød klud. Undlad at benytte aggressive rensemidler.

Behandles som briller, kikkert m.m.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ikke oplyst

Personlige værnemidler

Laserklasse 2

Se aldrig ind i laserstrålen og ret ikke laserstrålen unødvendigt mod andre personer.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.