Anvendelse

Schaeff SKL824 er en alsidig stærk Gummihjulslæsser, der er designet til en lang levetid og mange manøvremuligheder.

Ved hjælp af specialarbejdsudstyr, som 4-i-en skovl, sidekipskovl, kost eller pallegafler, kan man bruge maskinen til mange forskellige arbejdsopgaver.

Sikkerhedsregler

- Læs altid instruktionsbogen

- Maskinen må ikke benyttes til persontransport

- Alt arbejde, der indskrænker sikkerhed, skal undlades

- Bær altid beskyttelsesdragt under driften

- Benyt kun maskinen når der ikke er personer inden for risikoområdet

- Maskinen skal altid stå fast og stabil

- Husk altid Advarselstrekant, advarselsblik og førstehjælpskasse

OBS: Dette sammendrag kan IKKE erstatte en grundig gennemgang af betjeningsvejledningens afsnit om sikkerhed, men kan derimod bruges som suplement.

Transport og læsning

Gummihjulslæsseren må kun bjærges eller bugseres, hvis man har det rigtige slæbeudstyr.

Under klargøring til transporten og under transporten skal maskinen og dens hjælpeudstyr sikres mod uforsætlige bevægelser.

Maskinens undervogn og hjul renses grundig før kørsel på ramper eller lign.

Kend bugserstrækningen i forvejen (bæreevne af broer, tunnelhøjder osv.)

En bjærgning af maskinen skal fortrinsvis foretages med en kran.

Transport mål:

Driftsvægt med standardudstyr: ca. 3900 kg

Totalbredde : 1700 mm

Totallængde ved jorden: 4780 mm

Totalhøjde, kabine: 2610 mm

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Motorolie: 15W40

Hydraulik: DS46 eller DS68

Gearolie: 8090 GL-5

Start/kørsel af maskinen

Før man starter motoren, skal man sikre sig, at ingen opholder sig i maskinens risikoområde.

- Samtlige håndtag er i neutralstilling

- Håndbremse låses, kørselsretningskontakt i position 0

- Tændingsnøgle sættes i tændingslåsen/forvarmerkontakten

- Drejes til højre i stilling

 1. Kontrollys lyser

- Forvarmer startes. Kontrollys lyser

- Gaspedal i fuldgasstilling, ved varmstart kvartgasstilling

- Efter kontrollys slukker, tændingsnøgle i position "start"

- Så snart motoren kører, tændingsnøgle tilbage i position 1

- Motoromdrejning sænkes til laveste tomgangshastighed. Kontrollys skal slukke

- Starter motor ikke efter max. 20 sek. Tændingsnøgle tilbage i position 1 eller 0

- Tidligst efter 1 min. gentages forsøget

Motor må ikke køres med fuld belastning fra starten. Der køres moderat indtil motorens driftstemperatur er nået.

Stop af maskinen

Motoren må ikke standses under fuld belastning, men først efter motoren er gået nogle sekunder i tomgang.

Tændingsnøglen sættes i position

 1. Motoren standser automatisk.

Vedligeholdelse

Maskinens levetid og teknisk tilstand afhænger i høj grad af service og vedligeholdelse. Derfor er det vigtigt at overholde serviceintervallerne.

Indenfor garatiperioden skal følgende 4 inspektioner gennemføres:

 1. inspektion - efter ca. 100 driftstimer
 2. inspektion - efter ca. 300 driftstimer
 3. inspektion - efter ca. 600 driftstimer
 4. inspektion - efter ca. 900 driftstimer

Disse 4 inspektioner skal gennemføres. Inspektionerne er ikke gratis. Forsømmer man inspektionerne, frafalder garantien.

Daglig kontrol af:

 1. Hydraulikoliestand
 2. Motoroliestand
 3. Brændstofstand (måleinstr. på instrumentbr.)
 4. Vandstand, sprinkleranlæg
 5. Udvendlig kontrol af maskinen
 6. Tæthed: slanger, styretøj, cylinder osv.
 7. Eludstyr og lysanlæg
 8. Kontrol af betjeningshåndtag
 9. Maskinen smøres efter smøreplanen

Ugentlig kontrol af:

 1. Rengøring af køleribber på kombi - hydraulikolie/vandkøler
 2. Kontrol af kabinedørens låsemekanisme og funktion
 3. Lufttryk dæk, hjulmøtrikker
 4. Fastgørelse af aksler og kardanaksel
 5. Kontrol af lejebøsninger og bolte til arbejdsudstyr
 6. Bolte, bøsninger og knickstyring
 7. Gasfejdre af motorhjelm og frontrude
 8. Kontrol af sikkerhedsudstyr (funktion, tilstand og mangler)
 9. Bremseoliestand
 10. Funktion af bremser
 11. Støvfilter kabine kontrolleres, om nødvendigt renses filter
 12. Maskine smøres efter smøreplan

Se iøvrigt vedligeholdelsesplanen i den danske brugsanvisning som altid forefindes i maskinen.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydniveau værdier efter 2000/14/EG og EN 474

Lydniveaueffekt L WA: 99 dB (A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.