Anvendelse

Store luftmængder

Sikkerhedsregler

sørg for slabger er sikret med wierer,ell. lign.

Maskinen skal være stoppet før servicedøre åbnes.

Vær opmærksom på varme rør m.m.

Når der arbejdes / påfyldes olier på maskinen, skal den altid være stoppet / trykløs.

Brug høreværn og sikkerhedsbriller

Transport og læsning

Løft altid i de dertil indrette anordninger

brug ikke HeliLøft

Drivmidler

Diesel

motorolie AIP -sae 15-40 fuldsyntestisk anbefales

kompressor: AIP

Start/kørsel af maskinen

check olier & vand før start.

alle servicedøre på maskinen skal være lukkede under start & drift

drej start kontakt i ON,Tryk START maskinen forvarmer, starter automatisk.

Check værdier på LED displye

Stop af maskinen

luk luftafgangs ventiler

Tryk STOP

sæt kontakt på OFF, maskinen nedkøler automatisk og stopper

Vedligeholdelse

Chek maskine før start

se PDF file


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.