Anvendelse

Trykluftværktøj

Rengøring

Sandblæsning

Underjordisk skydning af rør

Sikkerhedsregler

Vær altid varsom når De arbejder med trykluft. Læs brugermanualen før brug. Brug ikke trykluften til åndedrætsluft uden, at der er monteret efterbehandlingsudstyr.

Transport og læsning

Vær sikker på, at trækkrogen er monteret korrekt samt, at sikkerhedskæde er påhængt bilens trækkrog. Kontroller lys og bremser. Brug løftekrog - skader kan nemt forekomme ved brug af gaffeltruck.

Drivmidler

Dieselolie

Motorolie: SAE5W-30

Kompressorolie: KAESER MOL

Start/kørsel af maskinen

Kontroller, at der er benzin på kompressoren. Kontroller, at nødstoppet fungerer. Drej nøglen fra 0 til 1 og start kompressoren ved at trække i startkablet.

Stop af maskinen

Drej nøglen til 0 eller brug nødstopknappen.

Vedligeholdelse

Check dagligt olie, kilerem og batteri. Der henvises til brugervejledningen.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydtryk: 69 Db (A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.