Anvendelse

Trykluftværktøj

Rengøring

Div. lette opgaver

Sikkerhedsregler

Vær altid varsom når De arbejder med trykluft. Læs evt. brugermanualen før brug. Brug ikke trykluften til åndedrætsluft uden, at der er monteret efterbe

handlingsudstyr.

Transport og læsning

Vær sikker på, at trækkrogen er monteret korrekt samt, at sikkerhedskæde er påhængt bilens trækkrog. Kontroller lys og bremser. Brug løftekrog - skader kan nemt forekomme ved brug af gaffeltruck.

Drivmidler

Benzin

Motorolie: SAE5W-30

Kompressorolie: KAESER MOL

Start/kørsel af maskinen

Kontroller, at der er benzin på kompres-soren. Kontroller, at nødstoppet fungerer. Drej nøglen fra 0 til 1 og start kompressoren ved at trække i startkablet.

Stop af maskinen

Drej nøglen til 0 eller brug nødstopknappen.

Vedligeholdelse

Check dagligt oliestand, kilerem og batteri. Der henvises til brugervejledningen.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydtryk: 70 dB(A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.