Anvendelse

Hvor store luftmængder samt højt tryk kræves

Sikkerhedsregler

Læs instruktionsbogen før brug :

Vær især opmærksom på rigtig slange-tilslutning- Åben ALDRIG for hanerne uden der er tilsluttet slange, med sikkerheds wire/kæde

Alle døre på maskinen skal være lukkede under drift

Brug kun Nødstop , som sådan

Transport og læsning

Stop kompressoren før den transporteres

Ved løft brug kun godkendt løftegrej

max løfte/ sænkehastighed max 2xg

Brug gaffeltruck beslag som er på kompressoren

Vægt : ca 5000 kg

Drivmidler

Brændstof : diesleolie

Motorolie : SAE 10W - 40

Kompressorolie - Par Olie

Start/kørsel af maskinen

Kontroler før start : Vand - Brændstof - kompressorolie

drej startkontakt i pos ON- Tryk start maskinen forvarmer automatisk -giver akustisk alarm og starter.

Tryk pålast- maskinen er nu klar til drift

Kontroler for uregelmæsigheder .

Stop af maskinen

Luk afgangshanerne

tryk stop- maskinen nedkøler automatisk - stopper - sæt kontakt i pos OFF

Brug ALDRIG nødstop til kontroleret stop

Vedligeholdelse

Dagligt : Kontrol af motorolie , kompressorolie , kølevand ,Rens luftfiltret ved drift i støvfyldte områder.

Kontrol for uregelmæsigheder

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

74 dB(A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.