Anvendelse

Trykluftværktøj

Sandblæsning

Rengøring

oma

Sikkerhedsregler

Brug aldrig trykluft fra kompressoren til åndedrætsluft.Der kan monteres efterbehandling af trykluften.

Vær påpasselig når afgangshaner åbnes.

Kompressoren skal sikres forsvarligt før idriftssættelse.

Pas på udstødningsgasser fra diselmotoren.

Transport og læsning

Kontrollér kuglelås - lys - samt bremser, husk sikkerhedskæde.

Hæv næsehjul op før transport.

Brug altid løftekrogen - ved brug af gaffettruck skades maskinen.

Løftekrog må ikke bruges til helikopterløft.

Drivmidler

Motorolie . SAE 10 W 40

Kompressorolie : Syntetisk PAR olie

Start/kørsel af maskinen

Kontrol af : motorolie, diselolie og kompressorolie før start.

Deaktiver nødstop - åben afgangshaner

Aktiver startkontakt.

Tryk start og hold inde til kompressoren er i drift og olietrykslampe slukker.

Luk Afgangshaner

Kontrolér for uregelmæssigheder

Lågerne på maskinen SKAL altid være lukkede under drift.

Stop af maskinen

Luk Afgangshanerne

Sæt stopkontakt i pos O

Vedligeholdelse

Dagligt : Check, olie - kilerem- batteri.

Check for lækager og spild.

Se Vedhæftede brugervejledning

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydtryk : 72 dB (A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.