Anvendelse

Trykluftværktøj

Sikkerhedsregler

Brug Aldrig trykluft direkte fra kompressoren til åndmiddelluft

Vær opmærksom på udstødnings

Brug aldrig kompressoren i lukkede rum- sørg for god udluftning og køling

Benyt høreværn ved længerevarende ophold i maskinens nærhed.

Transport og læsning

Kontroler kuglekobling - sikkerhedskæde - bremser og lys før maskinen transporteres på offentlig vej.

Brug altid indbygget løfteøje ( ikke helikopterløft )

ved løft med gaffeltruck skades maskinen

Max hastighed på vej : 70 Km / h

Drivmidler

Brændstof : Diesel

Motorolie : SAE 14 w 40

Kompressorolie : PAR olie

Start/kørsel af maskinen

Kontrol af motorolie - kompressorolie og dieselolie før start.

Åben afgangshanerne

Sæt startkontakt i pos. on

Tryk start

Kontroler for uregelmæsigheder

Lågerne skal altid være lukkede under drift

Stop af maskinen

Luk Afgangshanerne

Lad maskinen nedkøle

Drej kontakt i pos off

Vedligeholdelse

Rengør maskinen - vær især opmærksom på kølere

Se i øvrigt vedhæftede pdf:

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

lydniveau 72dB(a)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.