Anvendelse

Sandblæsning, pipecleaning , reelining ,DTC hammer , og andre steder hvor store luftmængder kræves ,ved et tryk på 12 bar

Sikkerhedsregler

Læs instruktionsbogen-

Kontrol´før start olie på motor og kompressor, samt kølevand på mototkøleren,

Slanger skal være forsvarligt tilsluttet, eventuelt med sikkerheds net / wier -

Transport og læsning

Brug ALTID indbygget løfte anordning ved løft, Ved løft med truck kan bunden beskadieges

Drivmidler

Motorolie : PAR M

Kompressorolie : Par Mineralolie

Kompressorolie : PAr Syntetisk , veh høje temereaturer , holder ca 2000 timer

Start/kørsel af maskinen

Luk Afgangshaner ved start og stop

Forvarm maskinen

Tryk start

Lad maskinen opvarme

Tryk på belastnings knappen

Stop af maskinen

Luk afgangshaner

Lad maskinen nedkøle

Tryk stop

Vedligeholdelse

Se PDF

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

83 dBA

Personlige værnemidler

ved ophold i maskinens nærhed brug altid høreværn

Undgå at " træde " stå på trykbærende slanger

Ved påfyldning af kompressorolie , vær sikker på kompressoren er trykløs


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.