Anvendelse

Sandblæsning- Pipe crackeling- Fiberkabel arbejde

m.m.

Sikkerhedsregler

Luk ikke op for afgangshanerne før der er monteret slanger

Slangerne skal sikres forsvarligt

Vær opmærksom på udstødningsgasserne

Brug ikke trykluft direkte fra kompressoren til åndemiddelluft

Kompressoren skal sikres forsvarligt før idriftsætning

Transport og læsning

Stop kompressoren før transport

Ved løft -brug altid godkendt løftegrej, benyt indbygget løfteøje på kompressoren, brug af gaffeltruck skader kompressoren

Ved transport som trailer, kontroler , lys, bremser sikkerhedskæde samt tilkoblingsanordning før transport

Drivmidler

Brændstof : Dieselolie

Motorolie : SAE 10W - 40

Kompressorolie : PAR Olie

Start/kørsel af maskinen

Luk Afgangshaner kontrol af motorolie, kompressorolie samt kølevand.

Deaktiver bateriafbryder, Sæt kontakt i pos.on - tryk start - kompressoren forvarmer automatisk og starter.

Maskinen opvarmer før der produceres trykluft.

Stop af maskinen

Luk Afgangshaner

Tryk stop- maskinen nedkøler automatisk

Sæt kontakt i pos.off

Afbryd bateriafbryder

Vedligeholdelse

Dagligt : Kontrol af motorolie, kompressorolie , kølevand , kontrol af luftfiltre ,

kontrol for lækager og andre uregelmæsigheder

Se iøvrigt vedhæftede pdf.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

74 dB (a)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.