Anvendelse

Sandblæsning/ Isblæsning / arbejdsluft /

Stand In Industriluft

Teknisk oliefri trykluft

Sikkerhedsregler

Brug høreværn ved længere tids ophold i umidelbar nærhed af maskinen.

Åben aldrig hanerne uden der forsvarligt er tilsluttet godkendte trykluftslanger.

vær opmærksom på udstødningsgasser fra maskinen , sørg for udluftning hvis maskinen kører i lukkede eller delvist lukkede rum

Trykluft må ALDRIG andenvendes til åndemiddel-forsyning dirrekte tra en dieselkompressor.

Stop maskinen før der påfyldes brændstof.

Transport og læsning

Luk maskin låget ved drift og transport.

Chek kørelys, bremser, samt husk sikkerhedskæde til bremser.

Check altig at koblingen er forsvarilgt " låst "

Næsehjul skal være helt oppe ved transport

Dimensioner: 430 cm X 147 cm X 1677 cm

Drivmidler

Diesel

Start/kørsel af maskinen

Før start : check , brændstof , motorolie, kompressorolie.

Luk afgangshaner , lad maskinen forvarme, hvis dette er påbygget,

Start maskine, lad den opvarme før der forbruges trykluft.

Check sluttryk, juster eventuelt 8 / 12 bar max.

Stop af maskinen

Luk afgangshaner, lad maskinen nedkøle.

Stop maskinen

Top brændstoftanken op, derved undgåes kondens i tanken

Vedligeholdelse

daglig: check motorolie, kompressorolie.

undersøg for lækager, sørg for der ikke er løse enheder i maskinen.

Service udføres for hver 500 driftstime

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 1450 kg

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.