Anvendelse

Værktøjet er beregnet til skæring i metal uden spåntab. Det er egnet til kurvesnit og lige snit.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne

læses helt igennem og anvisningerne

overholdes, før den tages i

brug. Desuden skal de almindelige

sikkerhedsforskrifter følges. Få en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den

benyttes for første gang.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør) ca. 6,9 kg

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Smør værktøjets smørested med gearfedt

(250 g) hver

  1. driftstime.

Overskydende gearfedt kan trænge ud ved

excenteraksen og stemplet. Værktøjet skal smøres, når det kører i tomgang.

Al gearfedtet udskiftes efter ca. 100 driftstimer.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau 88 dB (A), lydeffektniveau 101 dB (A).

Brug høreværn.

Det vægtede accelerationsniveau er typisk 3 m/s

Personlige værnemidler

Brug beskyttelseshandsker og fast

fodtøj.

Brug beskyttelsesbriller og høreværn.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.