Anvendelse

Værktøjet er beregnet til skæring i metal uden spåntab. Det er egnet til kurvesnit og lige snit.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne

læses helt igennem og anvisningerne

overholdes, før den tages i

brug. Desuden skal de almindelige

sikkerhedsforskrifter følges. Få en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den

benyttes for første gang.

Hvis strømkablet beskadiges eller

skæres over under arbejdet, må

kablet ikke berøres. Træk straks

netstikket ud. Brug aldrig maskinen,

hvis kablet er beskadiget.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør) ca. 1,8 kg

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau 85 dB (A), lydeffektniveau 98 dB (A).

Brug høreværn.

Det vægtede accelerationsniveau er typisk 3 m/s

Personlige værnemidler

Brug beskyttelseshandsker og fast

fodtøj.

Brug beskyttelsesbriller og høreværn.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.