Anvendelse

Elektrisk klippemaskine der lever op til EU standard 89/

  1. Ved stål med styrken 450 N/mm2 klippes 1 stk stål på Ø30mm, 2 stk på Ø20mm, 3 stk på Ø16mm. Ved stål med styrken 650 N/mm2 klippes 1 stk stål på Ø25mm, 2 stk på Ø16mm, 3 stk på Ø14mm.

Sikkerhedsregler

Brugeren af denne maskine skal være fyldt 18 år, passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller lignende.

Brugeren skal altid anvende følgende sikkerhedsudstyr: Høreværn, sikkerhedsbriller, sikkerhedsfodtøj og handsker.

Transport og læsning

Maskinen løftes i det specielle kranøje. Maskinen må ikke lægges ned.

Maskinen må ikke hældes mere end 30 grader. Gå ikke under hængende last

Drivmidler

380 V tilslutning. Ved 220 V med 3 faser skal forbindelserne til motoren og transformeren ændres.

Start/kørsel af maskinen

Tilslut det elektriske kabel.

Drej kontakten fra positionen ”0” til positionen ”1”, tryk på startknappen og vent et øjeblik indtil motoren har nået max omdrejninger.

Maskinen skal opstilles på et fast underlag, (beton eller murværk) eller på et underlag der er fastgjort til gulvet. Maskinen skal opstilles i vandret position.

Stop af maskinen

Hvis maskinen forlades returneres kontakten til ”0” for, at slukke for det elektriske system.

Vedligeholdelse

1 Knivene inspiceres hver uge

2 Kontroller oliestanden periodisk (hver måned) og påfyld olie hvis nødvendigt. Det anbefales at foretage et olieskift mindst 1 gang hvert

  1. år

Olietype: INDUSTRIAL OIL EP/220

3 Kontroller strømstyrken og kileremmenes tilstand.

4 Vedligeholdelse af det elektriske system og gearet skal foretages af en hertil kvalificeret person, idet det kræver en speciel uddannelse.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ingen oplysninger

Personlige værnemidler

Brugeren skal altid anvende følgende sikkerhedsudstyr: Høreværn, sikkerhedsbriller, sikkerhedsfodtøj og handsker.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik