Anvendelse

Byggepladsmodel, elektrisk til klipning af jern.

Sikkerhedsregler

 1. Kontroller, at kontakten på jernklipperen står i STOP-positionen, før strømmen tilsluttes.
 2. Efterse knivbladets tilstand. Skift om nødvendigt til en af de 8 andre mulige indstillinger.
 3. START IKKE MASKINEN MED SKÅREDE KNIVE. Dette vil forårsage alvorlige skader på maskinen.
 4. I tilfælde af usædvanlig meget banken fra stabilisatorarmen ved støddæmperen skal maskinen justeres. Dette foretages med motoren stoppet.

Transport og læsning

Vægt: 275 kg

 1. Ved på- og aflæsning af jernbinderen anvendes løfteøjet, som er placeret på maskinen.
 2. Gå aldrig under hængende last.

Drivmidler

Maskinen er elektrisk

Start/kørsel af maskinen

 1. Før maskinen tilkobles, tages der hensyn til alle gældende bestemmelser, love og forskrifter ved el-brug i det pågældende land, hvor maskinen skal anvendes.
 2. Maskinen er forberedt for tilslutning til 3-faset vekselstrøm (3 ledere R-S-T + neutral). Check altid den eksisterende strømforsyning og sammenlign den med maskinens. Ved uoverensstemmelse reguleres maskinen.
 3. Maskinen er udstyret med en START/STOP-kontakt med indbygget termosikring til beskyttelse af motoren.
 4. Motoren skal dreje i pilens retning. Skulle motoren dreje modsat denne, vil koblingen sætte ud og forhindre maskinen i at klippe.
 5. Hver gang maskinen har været flyttet og sættes i et nyt stik, bør man sikre sig, at motoren drejer den rigtige vej.
 6. For at klippe trædes der kortvarigt på pedalen. Ved håndbetjening udføres der et klip ved hvert greb i håndtaget.

Vedligeholdelse

 1. Maskinen stilles så plant/horisontalt som muligt, for at opnå den bedste smøring og mest korrekte visning på olie-måleren.
 2. Maskinen er fuldsmurt fra fabrikken. Ved brug vil maskinens dele automatisk blive smurt. Olieskift anbefales efter de første 250 arbejdstimer. Dette gøres ved at fjerne afløbsproppen i bunden af maskinkar. Herefter checkes olieniveauet ugenligt før brug. Hvis niveauet falder til under minimum, påfyldes der mere olie.
 3. Det anbefales at skifte olie efter hver 2000 arbejdstimer eller minimum en gang årligt.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.