Anvendelse

EIBENSTOCK EHD 2000

Håndholdt kerneboremaskine til tørboring. Perfekt til mindre boreopgaver, f.eks ventilationshuller og rørgennemføringer.

Borekapacitet: Ø20 - 132mm

Gevind: M18 - leveres med ekstra adapter indv. M18 - 5/4" udv.

Vægt: 5,5 kg

Sikkerhedsregler

Se vedlagte betjeningsvejledning

Transport og læsning

Leveres i metal kufferet

Drivmidler

Motor: 230V / 1700W

Vedligeholdelse

Maskinen bør rengøres efter brug. Evt med hårdt opvredet klud.

Personlige værnemidler

Brug altid høreværn

Brug altid øjnværn


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.