Anvendelse

DD 300 eller DD 500 med DD HD_30 er beregnet til vådboring på stander i mineralske underlag ved hjælp af diamantborekroner (ikke håndholdt).

Sikkerhedsregler

Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/ behov, støvsugning, handsker og åndedrætsværn!

- Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

- Hold altid fast i værktøjet med begge hænder eller kontroller at borestativet er korrekt fastspændt!

- Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede. således at der ikke opstår fare ved at bore i dem.

- Tænk på faren ved elektrisk stød!

- Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet, hvis det er beskadiget!

- Anvend kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!

- Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

- Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

- Rør aldrig ved roterende dele!

Transport og læsning

Mål /LxBxH): 608x192x216 mm

Nominel vægt (grundmaskine) 16,6 kg

Nominel vægt (borestander) 17,9 kg

Maks. driftsvægt: 83 kg

Dimensioner: 61 cm X 22 cm X 16 cm

Vedligeholdelse

Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!

- Rengør jævnligt maskinen udvendigt med en klud. Anvend ikke vand eller højtryksrenser til rengøring!

- Kontroller regelmæssigt alle udvendige dele på maskinen for beskadigelse og fejlfri funktion.

- Brug ikke maskinen, hvis der er beskadigede dele, eller hvis der er betjeningselementer, som ikke fungerer fejlfrit.

- Reparation på eldelene må kun udføres af en elektriker.

- Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP253 høreværn påbudtP255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 16 kg
Hånd-armvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 12348
Hånd/arm, roterende, måling tre retninger.
Vibrationsstyrken
4,5 m/s²
Aktionsværdi
2,5 m/s ²
Grænseværdi
5,0 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
2½ timer
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 12348/A1:2009
Støjniveau
100 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
15 minutter
Lydeffektniveau (lwa)
115 dB(A)
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

Leverandørens egne felter

Effekt:

5500 W

Spænding:

380 V

Boreområde:

ø82-ø600


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.