Anvendelse

DD EC-1 er en eldrevet diamantboremaskine, som anvendes til

diamantboring af Ø8-35 mm huller i armeret beton, murværk og natursten.

Må udelukkende anvendes til vådboring, og der skal altid anvendes vandopsamler og passende vandopsamlerholder.

Sikkerhedsregler

- Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/ behov, støvsugning, handsker og åndedrætsværn!

- Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

- Hold altid fast i værktøjet med begge hænder eller kontroller at borestativet er korrekt fastspændt!

- Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede. således at der ikke opstår fare ved at bore i dem.

- Tænk på faren ved elektrisk stød!

- Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet, hvis det er beskadiget!

- Anvend kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!

- Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

- Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

- Rør aldrig ved roterende dele!

- Komplet sikkerhedsinstruktion, se pdf fil link

Transport og læsning

Maskinens vægt: 5,7 kg

Mål (L×B×H): 423×108×195 mm

Vedligeholdelse

- Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!

- Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!

- Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!

- Hold altid indstiksenden på bor og rene og smurt med Hilti fedt!

- Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!

- Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

- Hilti Fuldservice dækker 2 år, når eventuelle servicecheck og reparationer foretages på Hiltis eget værksted!

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Radio- og TV-støjdæmpet: I hht. EN 55 014-1

Støjimmunitet: I hht. EN 55 014-2

Beskyttelsesklasse: I hht. EN 50144, beskyttelsesklasse I (jordet)

Typisk lydtrykniveau (LPA) under belastning, A-værdi: 84 dB (A)

Det normale (vægtede) vibrationsniveau i håndtagene er: 7 m/s2

Daglig maksimal brugstid i henhold til arbejdstilsynets vejledning: 88 min.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.