Anvendelse

- Skæring i tung beton

- Pæleskæring

- Asfaltskæring

- Afmonteringsarbejde

- Rørskæring

- Nedrivningsarbejde

Sikkerhedsregler

- Stop motoren før påfyldning af brændstof i tanken. Fyld ikke så meget brændstof i tanken, så det løber over. Fjern alt spildt benzin fra jord og maskine. Hvis du har spildt brændstof på dig selv eller dit tøj. Skift tøj. Flyt maskinen mindst 3 meter fra tankningsstedet, inden du starter.

- Brug kun maskinen på steder med god ventilation. Kulmonoxid i udstødningsgasserne kan medføre kvælning.

- Sikkerhedsafstanden til kapmaskinen er 15 meter. Du er ansvarlig for, at dyr og tilskuere ikke befinder sig inden for

arbejdsområdet. Start ikke kapningen før du står sikkert.

- Anvend aldrig en kapmaskine, hvor maskine eller kapskive er synlig defekt.

- Drej ikke kapmaskinen til siden, da dette kan få skiven til at sætte sig fast eller brække med personskader til følge.

- Anvend aldrig kapmaskinen medmindre beskyttelsesskærmen er korrekt monteret.

- Brug begge hænder og hold med et fast greb med tommelfingre og fingre rundt om håndtaget.

- Kør kapmaskinen med fuld gas.

- Kap aldrig over skulderhøjde.

- Under drift samt et stykke tid efter er lyddæmperen meget varm. Berør ikke den varme lyddæmper.

- Brug aldrig maskinen, når du er træt, påvirket af medicinske

præparater eller alkohol.

Transport og læsning

- Opbevar kapmaskinen et sted, der kan aflåses, så den er

utilgængelig for børn og uvedkommende.

Vægt uden klinge

14" - 13,6

16" - 14,4

Vedligeholdelse

- Rengør kapmaskinen efter brug.

- Kontrollér drivrem og luftfilter.

- Rengør køleflangerne på cylinder samt tændrøret jævnligt.

- Kontrollér startaggregatet og returfjederen samt rengør ventilatorribbene på svinghjulet jævnligt.

- Kontrollér (mdr.) koblingscentrum, drivhjul og koblingsfjeder med hensyn til slitage.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

- Tag kontakt med din læge, hvis du oplever kropslige

symptomer, som kan henføres til vibrationer i fingre, i hænder eller håndled.

Lydeffektniveau dB(A) - 118

Lydtryksniveau EN 1454, dB(A) - 102

Håndtagsvibrationer i henhold til prEN 1454

Forreste håndtag, tomgang m/s2 - 7

Forreste håndtag, fuld omdr.tal, m/s2 - 5

Bagerste håndtag, tomgang m/s2 - 7

Bagerste håndtag, fuld omdr.tal m/s2 - 6

Personlige værnemidler

- Ved al brug af kapmaskinen skal myndighedsgodkendte personlige værnemidler anvendes såsom: sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelsesbriller, åndedrætsværn, kraftige handsker, benbeskyttelse (for at beskytte mod gnister og kappartikler), skridsikre støvler med stålnæse.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.