Anvendelse

- Savning i armeret beton, granit-kantsten, fliser, tegl og mursten

- Savning af metalbjælker, stålrør og armeringsjern.

- Savning og udvidelse af åbninger til vinduer, døre og skakte

- Støvfri skæring, støvsuger tilsluttes

Sikkerhedsregler

• Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

• Hold altid fast i værktøjet med begge hænder!

• Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varme

ledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede, således at der ikke opstår fare ved

at skære i dem.

• Tænk på faren ved elektrisk stød!

• Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder

værktøjet, hvis det er beskadiget!

• Anvend kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende

katalog!

• Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

• Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

• Rør aldrig ved roterende dele!

Transport og læsning

Maskinens vægt: 9,4 kg, transporter altid skæremaskinen liggende

Dimensioner: 71 cm X 24 cm X 24 cm

Vedligeholdelse

• Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!

• Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller

trykluft!

• Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med

en blød børste!

• Hold altid flanger til montering af skiver rene!

• Maskiner med serviceindikator sendes til Hilti, når denne lyser!

• Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!

• Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

• Hilti Lifetime Service - ingen reparationsomkostninger i op til 2 år omfatter: Fragt til/fra vores

serviceværksted, reparation eller udskiftning af samtlige defekte dele inkl. sliddele. Efter 2 år

indføres livstids begrænset reparationsomkostning.

• Kontakt Hilti for mere information og komplet oversigt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP252 hovedværn påbudtP253 høreværn påbudtP255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 9 kg
Hånd-armvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-3:200X
Hånd/arm, roterende, måling tre retninger.
Vibrationsstyrken
5,1 m/s²
Aktionsværdi
2,5 m/s ²
Grænseværdi
5,0 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
115 minutter
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-1:200X
Støjniveau
106 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
4 minutter
Lydeffektniveau (lwa)
117 dB(A)
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

Leverandørens egne felter

Effekt:

2600 W

Skæredybde:

120 mm

Klingediameter:

305 mm


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.