Anvendelse

Værktøjet er beregnet til - med fast anslag - at save,

file, børste og polere træ, kunststof, metal og byggematerialer.

Det er egnet til lige og kurvede snit og afskærer

plan til overfladen. Det er vigtigt at overholde

anbefalingerne mht. brug af savklinger.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen forudsætter, at brugsvejledningen og

sikkerhedsforskrifterne læses helt

igennem og anvisningerne overholdes,

før den tages i brug. Desuden

skal de almindelige sikkerhedsforskrifter følges.

Få en sagkyndig person til at

vise Dem, hvordan maskinen fungerer,

før den benyttes for første

gang.

Transport og læsning

Vægt ca. 3,4 kg.

Drivmidler

230V

Optagen effekt 800W

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Under ekstreme arbejdsbetingelser kan

der ved bearbejdning af metal aflejres ledende støv inde i maskinen. Værktøjets beskyttende isolering kan forringes. I sådanne tilfælde anbefales hyppig udblæsning

af ventilationshullerne og forkobling

af en fejlstrømssikringskontakt (FI).

SDS-savklingeholderen skal rengøres med regelmæssige mellemrum for at sikre en langfristet, fejlfri

drift af værktøjet. Dette gøres

f.eks. ved at banke savens fodplade let mod en jævn flade uden isat

savklinge. SDS-savklingeholderen kan evt. rengøres vha. trykluft.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau

86 dB (A), lydeffekt niveau 99 dB (A).

Brug høreværn.

Det vægtede accelerationsniveau er typisk 4,5 m/s

Personlige værnemidler

Brug høreværn.

Bær beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker

og fastsiddende fodtøj.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.