Anvendelse

El-drevet håndholdt metalhåndsav anvendes ved byggeopgaver til skæring i metal og andre lign materialer. Med særlige klinger endvidere i rustfritstål.

Sikkerhedsregler

Brug beskyttelsesbriller, høreværn, handsker og om fornødent åndedrætsværn. Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling.

Hold fast i saven med begge hænder og hold den altid i de isolerede håndgreb.

Hold hænderne væk fra skæreområdet.

Sørg for at emnet der saves i er fastspændt.

Vær opmærksom på muligheden for at ramme skjulte installationer i vægge og gulve.

Berør aldrig maskinen ved beskadiget el-kabel.

Maskinen skal tilsluttes installation med jordforbindelse og HFI- eller HPFI-relæ.

Saven skal være slukket når stikket sættes i stikdåsen.

Træk el-stikket ud, inden indstilling, rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af klinge.

Læs den detaljerede brugsanvisning og få instruktion i brugen.

Transport og læsning

Savens vægt 6,0 kg.

Dimension (L×B×H) 400×100×300 mm.

Bær ikke saven i ledningen.

Sørg for at ledningen under transport ikke kommer i klemme eller på anden måde beskadiges.

Drivmidler

El 230V, 10A

Optagen effekt 650W

Start/kørsel af maskinen

Start kun saven hvis den og dens el-ledning er uden fejl.

Saven er forsynet med en sikkerheds startspærre, som skal trykkes ned før kontakten i håndtaget kan aktiveres og saven startes.

Stop af maskinen

Saven stoppes ved at slippe kontakten i håndtaget.

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på saven.

Maskine rengøres udvendigt med en tør klud, børste eller trykluft. Luftindtagene rengøres med en blød børste.

Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs.

Hold savklingen ren og beskyttet mod rust.

Ved jævnlig brug, skal maskinen efterses mindst hver

  1. måned af en sagkyndig. Et mærke ved maskinen skal vise dato for seneste eftersyn.

Reparation af elektrisk værktøj må kun udføres af instruerede værksteder.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk for:

Lydtrykniveau: 92 dB(A)

Lydeffektniveau: 100 dB(A)

Støjniveau over 80 dB(A) kræver høreværn.

Personlige værnemidler

Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/ behov, handsker og åndedrætsværn!

Brug hårnet til langt hår.

Det anbefales at bruge gummihandsker ved udendørs brug p.g.a. mulige fugtbetingede krybestrømme.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.