Anvendelse

Kraftfuld og brugervenlig "slim-line" kædesav med automatisk kædesmøring.

Motor på 1800w. Sværdlængde 35cm. Kæde 3/8" LP. Ved aktivering af kædebremse afbrydes strømmen til motor.

Sikkerhedsregler

SIKKERHEDSREGLER

-Hold arbejdsstedet rent og kontroller start – stop af maskinen

-Tænk på arbejdets omgivelser

-Elektrosaven må kun lånes ud til personer som har erfaring med brug af motorsav.

-Benyt værnehjælm, høreværn, værnebukser, arbejdshandsker samt værnesko.

-Fastsikre det træ som skal bearbejdes

-Tænk på balancen

-Træk stikket ud af kontakten når der skiftes kæde eller denne slibes.

-Kontroller med jævne mellemrum kabel og stik.

-Hold godt fast på maskinen med begge hænder

-Rør aldrig roterende dele

-VIGTIG –VIGTIG SE PDF FIL MED BETJENINGSVEJLEDNING OG LÆS DENNE OMHYGGELIGT.

Transport og læsning

TRANSPORT

Mål:l x b x h. 820 x 90x135 mm Vægt: 4,2 kg

-Bær aldrig maskinen i ledningen.

-Sørg for at ledningen ikke kommer i nærheden af varme ting, olie eller skarpe kanter.

Start/kørsel af maskinen

VIGTIG-VIGTIG Se PDF/ Betjeningsvejledning og læs denne omhyggeligt.

Stop af maskinen

VIGTIG-VIGTIG Se PDF/ Betjeningsvejledning og læs denne omhyggeligt.

Vedligeholdelse

VIGTIG-VIGTIG Se PDF/ Betjeningsvejledning og læs denne omhyggeligt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

STØJ OG VIBRATIONER

De typiske A-vægtede lydniveauer er:

lydtryksniveau: 89 dB (A)

lydeffektniveau: 102 dB (A)

------ Bær høreværn------

Den vægtede effektive accelarationsværdi er:

Bøjlegreb 4 m/s

  1. Bagerste håndtag 7 m/s 2.

Personlige værnemidler

Værnehjælm med visir.

Høreværn.

Værnebukser.

Arbejdshandsker.

Værnesko eller værnestøvler.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.