Anvendelse

Stærk 2 takt allround benzinkædesav på 52 cm

  1. Mulighed for justering af kædeolie. Dobbeltvirkende Safty-Matic kædebremse beskytter bruger mod tilbageslag. Kører på olieblandet benzin. Sværdlængde 38 cm. Kæde 0,325”.

Sikkerhedsregler

SIKKERHEDSREGLER

-Hold arbejdsstedet rent og kontroller start – stop af maskinen

-Tænk på arbejdets omgivelser

-Saven må kun lånes ud til personer som har erfaring med brug af motorsav.

-Benyt værnehjælm, høreværn, værnebukser, arbejdshandsker samt værnesko.

-Fastsikre det træ som skal bearbejdes

-Tænk på balancen

-Vær opmærksom på brandfare ved påfyldning af benzin samt under arbejde i tør skov.

-Kontroller med jævne mellemrum sværd og kæde.

-Hold godt fast på maskinen med begge hænder

-Rør aldrig roterende dele

-VIGTIG –VIGTIG SE PDF FIL MED BETJENINGSVEJLEDNING OG LÆS DENNE OMHYGGELIGT.

Transport og læsning

Mål: l x b x h. 740 x 260x 300 mm Vægt: 4,6 kg

-Bær altid saven på en forsvarlig måde.

-Vær opmærksom på brandfaren ved opbevaring og transport af benzin.

Drivmidler

Olieblandet blyfri benzin.

Blandingsforhold 40:

Start/kørsel af maskinen

VIGTIG-VIGTIG

Se PDF/betjeningsvejledning og læs denne omhyggeligt.

Stop af maskinen

VIGTIG-VIGTIG

Se PDF/betjeningsvejledning og læs denne omhyggeligt.

Vedligeholdelse

VIGTIG-VIGTIG

Se PDF/betjeningsvejledning og læs denne omhyggeligt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

STØJ OG VIBRATIONER

De typiske A-vægtede lydniveauer er:

lydtryksniveau: 99 dB (A)

lydeffektniveau: 109 dB (A)

------ Bær høreværn------

Den vægtede effektive accelarationsværdi er:

Bøjlegreb 3 m/s

  1. Bagerste håndtag 4,3 m/s 2.

Personlige værnemidler

Værnehjælm med visir.

Høreværn.

Værnebukser.

Arbejdshandsker.

Værnesko eller værnestøvler.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.