Anvendelse

Bertolini 318 grundmaskine, kan anvendes til mange ting. Kan bl.a udstyres med kraftig jordfræser, fejemaskine, rotorklipper, sneslynge, sneskraber, trailer m.m.

Sikkerhedsregler

Denne maskine er udtænkt og fabrikeret til at bruges af en enkelt operatør, der styrer den ved at anvende de dertil indrettede betjeningsgreb. Før maskinen anvendes skal den tilhørende bruger og vedligeholdelsesvejledning læses igennem og forståes.

Transport og læsning

Vægt med fræser: Ca. 270 kg.

Længde max. 1950 mm.

Bredde max. 800 mm.

Højde max. 1410 mm.

Drivmidler

Brændstof: Diesel/Benzin

Motorolie: Bobcat Engine Power SAE 10W/30

Gearolie: Tranself 80W-90

Fedt: Bobcat Multi-purpose grease.

Start/kørsel af maskinen

Maskinen startes ved at man først sætter den i frigear, og derefter aktiverer man det røde greb på venstre side(trykkes ned) samtidig med at man trykker koblingsgrebet opad(lige nedenunder det røbe greb) De to greb kan låses sammen med den lille krog (se bilag). Motorens gashåndtag stilles på ca. 1/4 gas, hvorefter nøglen aktiveres indtil motoren starter.

Bilag:

Stop af maskinen

Motoren stoppes ved at man først tager gashåndtaget tilbage til tomgang. Herefter slippes det røde greb og motoren stopper. HUSK at dreje nøglen tilbage til pos. 0, da batteriet ellers taber strøm.

Vedligeholdelse

Kontroller motorolie dagligt, og inden opstart at maskinen.

Kontroller luftfilter dagligt, og rengør om nødvendigt.

Kontroller dæktryk 1-1,2 bar.

Kontroller kost og jordfræser for evt. beskadigelse inden opstart.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 270 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: ISO-5349
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
0,45 m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
87 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
5 timer
Lydeffektniveau (lwa)
102,6 dB(A)
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik