Anvendelse

Saven er beregnet til – på fast underlag – at gennemsave emner og udføre udsnit i træ, kunststof,

metal, keramikplader og gummi. Den er egnet til lige og kurvede snit med en geringsvinkel på indtil 45°. Det er vigtigt at overholde anbefalingerne

mht. brug af savklinger.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne læses helt igennem og anvisningerne overholdes, før den tages i brug. Desuden skal de generelle sikkerhedsforskrifter overholdes. Få en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den benyttes første gang.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør), ca. 2,4 kg.

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Bearbejd ikke gipsplader eller lignende nedefra eller over hovedhøjde, da dette kan føre til

funktionsfejl.

Ved ekstreme brugsbetingelser kan der

afsætte sig elektrisk ledende støv inde i maskinen i forbindelse med bearbejdning af metaller. Maskinens beskyttelsesisolering kan forringes. I sådanne tilfælde anbefales det at benytte et stationært udsugningsanlæg, hyppig udblæsning af ventilationsåbningerne og forankobling af et HFI-relæ.

Føringsrullen skal lejlighedsvis smøres med en dråbe olie og kontrolleres for slitage. Hvis den

efter længere brug er slidt ned, skal den udskiftes af en fagmand eller af et autoriseret serviceværksted

for Bosch-elektroværktøj.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vægtede lydtrykniveau er typisk 83 dB (A).

Støjniveauet kan overstige 85 dB (A), når værktøjet er i brug.

Brug høreværn.

Det vægtede accelerationsniveau er typisk 4 m/s

Personlige værnemidler

Brug beskyttelsesbriller og høreværn.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.