Anvendelse

Saven er beregnet til - på fast underlag - at gennemsave emner og udføre udsnit i træ, kunststof,

metal, keramikplader og gummi. Den er egnet til lige og kurvede snit med en geringsvinkel på indtil 45°. Det er vigtigt at overholde anbefalingerne

mht. brug af savklinger.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne

læses helt igennem og anvisningerne

overholdes, før den tages i brug. Desuden skal de generelle

sikkerhedsforskrifter overholdes.

Få en sagkyndig person til at vise

Dem, hvordan maskinen fungerer, før den benyttes første gang.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør) ca. 2,3 kg.

Vedligeholdelse

Stikket skal trækkes ud af stikdåsen, før ethvert arbejde på maskinen påbegyndes!

Maskinen og ventilationsåbningerne skal altid være rene.

For at undgå funktionsstøj som følge af større mængder snavs bør meget støvdannende materialer som f.eks. gipskarton ikke bearbejdes

nedefra eller over hovedhøjde.

n SDS-savklingeholderen skal rengøres regelmæssigt for at sikre en fejlfri funktion af værktøjet i lang tid. Dette kan f.eks. gøres ved at slå

værktøjets fodplade let mod en lige flade.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vægtede lydtrykniveau er

typisk 83 dB (A).

Støjniveauet kan overstige 85 dB (A), når værktøjet er i brug.

Brug høreværn.

Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk under 2,5 m/s

Personlige værnemidler

Brug beskyttelsesbriller og høreværn.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.