Anvendelse

Kraftfuld stiksav på 720W og en max. skæredybde i træ på 135 mm.Trinløs instilling af hastighed og konstantelektronik.Pendulindstilling i 4 trin.Hurtigskift af klinge uden brug af værktøj.

Bilag:

Sikkerhedsregler

-Hold arbejdsstedet rent og kontroller start – stop af maskinen

-Tænk på arbejdets omgivelser

-Tænk på faren for elektriske stød

-Undgå at overbelaste værktøjet

-Brug det rigtige værktøj

-Benyt sikkerhedsbriller, høreværn, hjelm evt. støvmaske og handsker

-Hvis arbejdet støver tilsluttes støvudsugning

-Spænd den genstand fast som skal bearbejdes

-Tænk på balancen

-Træk stikket ud af kontakten når der skiftes værktøj

-Fjern justernøgler eller tilspændingsnøgler til roterende dele inden start af maskinen

-Hold godt fast på maskinen med begge hænder

-Rør aldrig roterende dele

-Yderligere sikkerhedsregler se vedlagte bilag og betjeningsvejledning

Bilag:

Transport og læsning

Mål: l x b x h. 271 x 73 x 188 mm Vægt: 2,4 kg

-Bær aldrig maskinen i ledningen.

-Sørg for at ledningen ikke kommer i nærheden af varme ting, olie eller skarpe kanter.

Start/kørsel af maskinen

Se PDF/ Betjeningsvejledning.

Stop af maskinen

Se PDF/ Betjeningsvejledning.

Vedligeholdelse

-Sørg for omhyggelig vedligeholdelse af redskaberne.

-Hold værktøjet skarpt. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af dele.

-Undersøg ledning og stik, få den repareret hos en fagmand, hvis den er beskadiget.

-Sørg for at ventilationshullerne er rengjorte for støv, smuds og lignende.

-Hold håndtagene tørre og rene og fri for oli og fedt.

-Dette elektriske værktøj er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsregler.

-Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder.

-Se også PDF/ Betjeningsvejledning for yderligere informationer.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

STØJ OG VIBRATIONER

De typiske A-vægtede lydniveauer er:

lydtryksniveau: 83 dB (A)

lydeffektniveau: 85 dB (A)

------ Bær høreværn------

Den vægtede effektive accelarationsværdi er: 8 m/s 2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.