Anvendelse

Stærk bajonetsav, velegnet til savning i træ, metal og beton. Trinløs variabel hastighed og en slaglængde på 28 mm. Kan benytte de fleste gængse klinger. ( T ) model med hurtigskift af klinge, uden brug af værktøj.

Sikkerhedsregler

- Hold arbejdsstedet rent og kontroller start – stop af maskinen

- Tænk på arbejdets omgivelser

- Tænk på faren for elektriske stød

- Undgå at overbelaste værktøjet

- Brug det rigtige værktøj

- Benyt sikkerhedsbriller, høreværn, hjelm evt. støvmaske og handsker

- Hvis arbejdet støver tilsluttes støvudsugning

- Spænd den genstand fast som skal bearbejdes

- Tænk på balancen

- Træk stikket ud af kontakten når der skiftes værktøj

- Fjern justernøgler eller tilspændingsnøgler til hopstangen inden start af maskinen

- Hold godt fast på maskinen med begge hænder

- Rør aldrig hopstang eller klinge, når saven kører.

- Yderligere sikkerhedsregler se vedlagte bilag og betjeningsvejledning

Bilag:

Transport og læsning

Mål: l x b x h. 438 x 96 x 157 mm

Vægt: 3,5 kg JR 3030

l x b x h. 460 x 96 x 157 mm

Vægt: 3,5 kg JR 3030T

- Bær aldrig maskinen i ledningen.

- Sørg for at ledningen ikke kommer i nærheden af varme ting, olie eller skarpe kanter.

Start/kørsel af maskinen

Se PDF/ betjeningsvejledning.

Stop af maskinen

Se PDF/ betjeningsvejledning.

Vedligeholdelse

- Sørg for omhyggelig vedligeholdelse af redskaberne.

- Hold værktøjet skarpt. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af dele.

- Undersøg ledning og stik, få den repareret hos en fagmand, hvis den er beskadiget.

- Sørg for at ventilationshullerne er rengjorte for støv, smuds og lignende.

- Hold håndtagene tørre og rene og fri for oli og fedt.

- Dette elektriske værktøj er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsregler.

- Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder.

- Se også PDF/ Betjeningsvejledning for yderligere informationer.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

STØJ OG VIBRATIONER

De typiske A-vægtede lydniveauer er:

lydtryksniveau: 85 dB (A)

lydeffektniveau: 85 dB (A)

------ Bær høreværn------

Den vægtede effektive accelarationsværdi er: 15 m/s 2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.