Anvendelse

Til savning i træ, metal, mur mv.

Sikkerhedsregler

 1. Hold arbejdsstedet rent
 2. Tag hensyn til omgivelsernes indflydelse
 3. Beskyt Dem mod stød
 4. Hold børn på afstand
 5. Opbevar elektroværktøj på et sikkert sted
 6. Undgå at overbelaste elektroværktøjet
 7. Brug det rigtige elektroværktøj
 8. Sørg for hensigtsmæssig påklædning
 9. Bær beskyttelsesbriller
 10. Spænd arbejdsemnet fast
 11. Undgå utilsigtet start af elektroværktøjet
 12. Kontroller elektroværktøjet for beskadigelser
 13. Træk stikket ud ved skift af værktøj

Transport og læsning

Vægt: 4,2kg

Vedligeholdelse

•VEDLIGEHOLDELSE.

•Sørg for omhyggelig vedligeholdelse af redskaberne.

•Hold redskaberne skarpe og rene. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af dele. Undersøg ledningen med jævne mellemrum og få den repareret hos en fagmand, hvis den er beskadiget. Rengør med mellemrum ventilationshullerne, så det forebygges at de bliver tilstoppede med støv, smuds eller lignende. Hold håndtagene tørre og rene og fri for oli og fedt.

•Reparationer kun hos fagmanden.

•Dette elektriske værktøj er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsregler. Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder, da det ellers kan betyde væsentlig fare for brugeren.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjniveau dB(A) 90/103

Vibrationsniveau m/s²


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.