Anvendelse

Kompakt vinkelsliber med en vægt på kun 3,4 Kg.

Optaget effekt. 2000W

Omdrejninger. 6000min

Skivediameter. 230 mm

Blød opstart, konstantelektronik og overbelastningssikring.

Sikkerhedsregler

•Hold arbejdsstedet rent og kontroller – start – stop af maskine.

•Tænk på arbejdets omgivelser.

•Tænk på faren for elektriske stød.

•Hold børn på afstand.

•Læg ubenyttet værktøj til side.

•Undgå at overbelaste værktøjet.

•Brug det rigtige værktøj.

•Sørg for den rigtige påklædning.

•Benyt sikkerhedsbriller, høreværn, hjelm evt. støvmaske og handsker

•Tilslut støvudsugningsudstyr.

•Spænd den genstand fast, som skal bearbejdes.

•Tænk på balancen.

•Undgå ufrivillig start af værktøjet.

•Træk stikket ud af kontakten når der skiftes værktøj.

•Fjern justernøgle eller skruenøgle inden start af maskinen.

•Hold godt fast på maskinen med begge hænder.

•Rør aldrig roterende dele.

Bilag:

Transport og læsning

•Mål: l x b x h. 453 x 200 x 137 mm Vægt : 3,4 Kg

-Bær aldrig maskinen i ledningen.

Vedligeholdelse

•Sørg for omhyggelig vedligeholdelse af redskaberne.

•Hold redskaberne skarpe og rene. Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af dele. Undersøg ledningen med jævne mellemrum og få den repareret hos en fagmand, hvis den er beskadiget. Rengør med mellemrum ventilationshullerne, så det forebygges at de bliver tilstoppede med støv, smuds eller lignende. Hold håndtagene tørre og rene og fri for oli og fedt.

•Reparationer kun hos fagmanden.

•Dette elektriske værktøj er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsregler. Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder, da det ellers kan betyde væsentlig fare for brugeren

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

•De typiske A-vægtede lydniveauer er

•lydtryksniveau: 91 dB (A)

•lydeffektniveau: 104 dB (A)

• ------ Bær høreværn------

•Den vægtede effektive accelarationsværdi : 3 m/s 2

Personlige værnemidler

Høreværn

Øjenværn

Handsker

E.v.t støvmaske


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.