Anvendelse

- Skæring, slibning/børstning af metalliske grundmaterialer

- Skæring af mineralske grundmaterialer

Sikkerhedsregler

 • Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/ behov, støvsugning, handsker og åndedrætsværn!
 • Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!
 • Hold altid fast i værktøjet med begge hænder!
 • Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede, således at der ikke opstår fare ved at skære i dem.
 • Tænk på faren ved elektrisk stød!
 • Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet,hvis det er beskadiget!
 • Anvend kun tilbehør og udstyr, der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!
 • Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!
 • Spænd altid den genstand der skal bearbejdes!
 • Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!
 • Rør aldrig ved roterende dele!
 • Se ”pdf fil” for komplet brugsanvisning!

Transport og læsning

Vægt ca. (uden tilbehør) 1,9 kg

Dimensioner: 36 cm X 10 cm X 8 cm

Vedligeholdelse

 • Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!
 • Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!
 • Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!
 • Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!
 • Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!
 • Hilti Lifetime Service - ingen reparationsomkostninger i op til 1 år omfatter: Fragt til/fra vores serviceværksted, reparation eller udskiftning af samtlige defekte dele inkl. sliddele. Efter 1 år indføres livstids begrænset reparationsomkostning. Kontakt Hilti for komplet oversigt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP253 høreværn påbudtP255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 2 kg
Hånd-armvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-3:200X
Hånd/arm, roterende, måling tre retninger.
Vibrationsstyrken
7,0 m/s²
Aktionsværdi
2,5 m/s ²
Grænseværdi
5,0 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
61 minutter
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-3:200X
Støjniveau
89 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
3 timer
Lydeffektniveau (lwa)
100 dB(A)
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

Leverandørens egne felter

Effekt:

1400 W

Klingediameter:

150 mm


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.