Anvendelse

DC 230-S:

- Slibning, polering og skæring af metal.

- Skæring og rilleskæring i beton og sten.

DC 230-EX:

- Støvfri skæring og rilleskæring i beton og sten.

Sikkerhedsregler

 • Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/ behov, støvsugning, handsker og åndedrætsværn!
 • Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!
 • Hold altid fast i værktøjet med begge hænder!
 • Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede, således at der ikke opstår fare ved at skære i dem.
 • Tænk på faren ved elektrisk stød!
 • Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet,hvis det er beskadiget!
 • Anvend kun tilbehør og udstyr, der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!
 • Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!
 • Spænd altid den genstand der skal bearbejdes!
 • Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!
 • Rør aldrig ved roterende dele!
 • Kontakt Hilti for komplet brugsanvisning!

Transport og læsning

Vægt DC 230-S: 5,1 kg

Vægt DC 230-S/EX: 7,0 kg.

Vedligeholdelse

 • Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!
 • Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!
 • Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!
 • Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!
 • Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!
 • Hilti Fuldservice dækker 1 år, når eventuelle servicecheck og reparationer foretages på Hiltis eget værksted!

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydtryk 92 dB (A)

Lydstyrke 105 dB (A)

Typisk vibrationsniveau: 5,5 m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.